Executive MBA
Przywództwo i coaching

Studia z międzynarodową certyfikacją coachingową AoEC

REKRUTACJA 2020/2021

Czym są studia MBA Przywództwo i Coaching?

 • Pierwsze i jedyne w Polsce studia Executive MBA łączące dwie uzupełniające się perspektywy: przywództwa i coachingu.
 • Oferujące prestiżowy Certyfikat Umiejętności Coachingowych wydany przez the Academy of Executive Coaching, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, międzynarodową organizację coachingową akredytowaną przez ICF, EMCC oraz AC.
 • Studia zbudowane są na fundamentach coachingu, psychologii pozytywnej oraz nowoczesnej wiedzy o mózgu (neuroscience).

Co wyróżnia studia MBA Przywództwo & Coaching na rynku?

 • Absolwenci studiów MBA otrzymują  prestiżowy certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe „Coaching Skills Certificate AoEC”.
 • Program inspiruje do rozwoju przywództwa na fundamentach talentów i mocnych stron. Poprzez test talentów Instytutu Gallupa umożliwia odkrycie osobistego TOP 5.
 • Program pozwala zgłębić tajniki zarządzania energią życiową lidera.
 • Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarzadzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Z jakiego powodu wybraliśmy AoEC?

 • To światowy lider akredytowanych szkoleń coachingowych.
 • Posiada akredytację wszystkich najważniejszych organizacji zajmujących się standardami i etyką profesji coacha: International Coaching Federation (ICF), European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz Association for Coaching (AC).
 • Profesjonalne kwalifikacje zdobyte w akademii AoEC są honorowane na całym świecie.
 • Zespół AoEC składa się z wybitnie utalentowanych trenerów, których łączy mistrzowski poziom doświadczenia psychologicznego, przywództwa biznesowego oraz coachingowego.

Jak My rozumiemy przywództwo?
Sprawdź na ile Ty jesteś gotowy dołączyć do nas!

 • Jesteśmy zdania, że przywództwo jest wielowymiarowe (multidimensional leadership).
 • W nowoczesnym zarządzaniu, zwłaszcza generacjami Y i Z potrzebne jest, aby lider umiał pracować zarówno w podejściu 1:1, jak i w podejściu zespołowym, aby parzył na organizację jako na system i umiał budować „koalicję folowersów” do przewodzenia zmianom.
 • Kompetencje coachingowe są kluczowe dla liderów.
 • Zdrowe relacje społeczne tworzą fundament innowacyjności.
 • Coaching konwersacyjny jest nowoczesną formą komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).
 • Wpływ można kreować bez wywierania presji i to właśnie są kompetencje high level.
 • Rozwój Twojej inteligencji emocjonalnej wspiera rozwój Twojego przywództwa.
 • Wyposażamy liderów w narzędzia, które wspierają rozwój i twórcze działanie.
 • Jednocześnie nie tracimy z horyzontu samorozwoju lidera, wzrostu jego samoświadomości i rozwoju osobowości, które są kluczem do dojrzałego przywództwa.
 • Pracując z grupą potrafimy, w tym samym czasie mieć focus na rozwój indywidulany Uczestników programu.

10 atutów naszego programu

Pierwsze studia Executive MBA w Polsce rozwijające miękkie kompetencje lidera

Na styku przywództwa i coachingu, na poziomie Executive MBA. Kompaktowa, esencjonalna forma, 160 godzin zajęć, 10 zjazdów, realizowanych od listopada do czerwca. Program trwa 8 miesięcy. Program został przygotowany jako blended learning czyli podejście miksujące pracę na sali wykładowej z nauczaniem on-line.

Prestiżowy certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe

Kończąc studia oprócz dyplomu MBA, absolwenci otrzymują również prestiżowy certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe. Certyfikat jest wydawany przez międzynarodową, od 20 lat znaną na rynku szkołę coachingu z Wielkiej Brytanii – Academy of Executive Coaching. Programy AoEC mają potrójną certyfikację: ICF, EMCC, AC i dzięki wysokiej jakości nauczania otwierają drzwi do międzynarodowej kariery.

Przywództwo na fundamentach talentów i mocnych stron

Program inspiruje do rozwoju przywództwa na fundamentach talentów i mocnych stron. Podczas studiów Uczestnicy będą mieli okazję zrobić sobie badanie talentów Instytutu Gallupa i odkryć swoje TOP 5.

Unikalność i własna ścieżka rozwoju

Program nie promuje żadnego stylu przywództwa, w to miejsce tworzy środowisko dla Uczestników do kreowania swojego eksperymentalnego modelu przywództwa.

Eksperymentalny model przywództwa

Studia kończą się egzaminem, który sam w sobie jest wartością. Egzamin jest miejscem, w którym każdy z Uczestników programu prezentuje swój eksperymentalny model przywództwa. Egzamin jest równocześnie sesją żywych informacji zwrotnych od Wykładowców czyli szansą na dostrzeżenie własnych „ślepych punktów” ku rozwojowi osobistego przywództwa.

Światowe akredytacje

Poprzez swoją ofertę opartą na autorskim podejściu, poziom MBA, międzynarodową certyfikację coachingową studia wybitnie podnoszą poziom kompetencji managerskich i przywódczych Uczestników. Wpływa to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

10 atutów naszego programu

Pierwsze studia Executive MBA w Polsce rozwijające miękkie kompetencje lidera

Na styku przywództwa i coachingu, na poziomie Executive MBA. Kompaktowa, esencjonalna forma, 160 godzin zajęć, 10 zjazdów, realizowanych od listopada do czerwca. Program trwa 8 miesięcy. Program został przygotowany jako blended learning czyli podejście miksujące pracę na sali wykładowej z nauczaniem on-line.

Prestiżowy certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe

Kończąc studia oprócz dyplomu MBA, absolwenci otrzymują również prestiżowy certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe. Certyfikat jest wydawany przez międzynarodową, od 20 lat znaną na rynku szkołę coachingu z Wielkiej Brytanii – Academy of Executive Coaching. Programy AoEC mają potrójną certyfikację: ICF, EMCC, AC i dzięki wysokiej jakości nauczania otwierają drzwi do międzynarodowej kariery.

Przywództwo na fundamentach talentów i mocnych stron

Program inspiruje do rozwoju przywództwa na fundamentach talentów i mocnych stron. Podczas studiów Uczestnicy będą mieli okazję zrobić sobie badanie talentów Instytutu Gallupa i odkryć swoje TOP 5.

Unikalność i własna ścieżka rozwoju

Program nie promuje żadnego stylu przywództwa, w to miejsce tworzy środowisko dla Uczestników do kreowania swojego eksperymentalnego modelu przywództwa.

Eksperymentalny model przywództwa

Studia kończą się egzaminem, który sam w sobie jest wartością. Egzamin jest miejscem, w którym każdy z Uczestników programu prezentuje swój eksperymentalny model przywództwa. Egzamin jest równocześnie sesją żywych informacji zwrotnych od Wykładowców czyli szansą na dostrzeżenie własnych „ślepych punktów” ku rozwojowi osobistego przywództwa.

Światowe akredytacje

Poprzez swoją ofertę opartą na autorskim podejściu, poziom MBA, międzynarodową certyfikację coachingową studia wybitnie podnoszą poziom kompetencji managerskich i przywódczych Uczestników. Wpływa to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Previous
Next

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA i LL.M.:

Moduły i uprawnienia dodatkowe

Koordynator ds. Dostępności

Dyrektor finansowy – CFO

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 112006)

Menedżer ds. Finansów i rachunkowości

Menedżer ds. Marketingu internetowego

Menedżer ds. Zarządzania w turystyce

Menedżer Personal Branding i Public Relations

Menedżer ds. zespołu HACCP

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Menedżer ds. Oświaty – Organizacja i zarządzanie oświatą

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

Compliance Manager

Menedżer ds. Design Thinking

Menedżer ds. Controllingu i audytu

Menedżer ds. finansów, kadr i płac

Menedżer ds. Bezpieczeństwa

Menedżer ds. Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Psychotraumatolog

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Zarządzanie ryzykiem w IT

(zgodnie z ISO 31000).

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

Dozor Ruchu w Odkrywkowych Zakładach Górniczych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

Kwalifikacje rolnicze – Zarządzanie w Agrobiznesie

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Master of Public Health (MPH) – Zdrowie publiczne

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Master of Public Administration (MPA) – Administracja publiczna

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Previous
Next
PROMOCJA – 2900 ZŁ ZA KAŻDE WYBRANE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W CZASIE TRWANIA STUDIÓW MBA, DBA i LL.M.

Docenieni przez światowe organizacje

Partnerzy i akredytacje

Jesteśmy sygnatariuszem Principles for Responsible Management Education (PRME)

działającej pod auspicjami ONZ inicjatywy kształtującej postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce i innych wymiarach życia publicznego

ACADEMY OF EXECUTIVE COACHING POLAND

Zadzwoń do nas

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny coaching.humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW