Master of Business Administration (MBA)
Przywództwo i coaching

Studia z międzynarodową certyfikacją coachingową AoEC

Klasa Profesjonalna w rankingu
studiów MBA 2020 w Polsce

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Partnerem Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching jest Academy of Executive Coaching Poland należąca do AoEC w Londynie).

Studia Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

Czym są studia MBA Przywództwo i Coaching?

 • Pierwsze i jedyne w Polsce studia MBA łączące dwie uzupełniające się perspektywy: przywództwa i coachingu.
 • Oferujące prestiżowy Certyfikat Umiejętności Coachingowych wydany przez the Academy of Executive Coaching, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, międzynarodową organizację coachingową akredytowaną przez ICF, EMCC oraz AC.
 • Studia zbudowane są na fundamentach coachingu, psychologii pozytywnej oraz nowoczesnej wiedzy o mózgu (neuroscience).

Co wyróżnia studia MBA Przywództwo & Coaching na rynku?

 • Absolwenci studiów MBA otrzymują  prestiżowy certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe „Coaching Skills Certificate AoEC”.
 • Program inspiruje do rozwoju przywództwa na fundamentach talentów i mocnych stron. Poprzez test talentów Instytutu Gallupa umożliwia odkrycie osobistego TOP 5.
 • Program pozwala zgłębić tajniki zarządzania energią życiową lidera.
 • Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarzadzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Z jakiego powodu wybraliśmy AoEC?

 • To światowy lider akredytowanych szkoleń coachingowych.
 • Posiada akredytację wszystkich najważniejszych organizacji zajmujących się standardami i etyką profesji coacha: International Coaching Federation (ICF), European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz Association for Coaching (AC).
 • Profesjonalne kwalifikacje zdobyte w akademii AoEC są honorowane na całym świecie.
 • Zespół AoEC składa się z wybitnie utalentowanych trenerów, których łączy mistrzowski poziom doświadczenia psychologicznego, przywództwa biznesowego oraz coachingowego.

Absolwenci studiów MBA – Przywództwo i Coaching nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności coachingowe „Coaching Skills Certificate AoEC”.

MBA w Collegium Humanum podlegają ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ.

Jak My rozumiemy przywództwo?
Sprawdź na ile Ty jesteś gotowy dołączyć do nas!

 • Jesteśmy zdania, że przywództwo jest wielowymiarowe (multidimensional leadership).
 • W nowoczesnym zarządzaniu, zwłaszcza generacjami Y i Z potrzebne jest, aby lider umiał pracować zarówno w podejściu 1:1, jak i w podejściu zespołowym, aby parzył na organizację jako na system i umiał budować „koalicję folowersów” do przewodzenia zmianom.
 • Kompetencje coachingowe są kluczowe dla liderów.
 • Zdrowe relacje społeczne tworzą fundament innowacyjności.
 • Coaching konwersacyjny jest nowoczesną formą komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).
 • Wpływ można kreować bez wywierania presji i to właśnie są kompetencje high level.
 • Rozwój Twojej inteligencji emocjonalnej wspiera rozwój Twojego przywództwa.
 • Wyposażamy liderów w narzędzia, które wspierają rozwój i twórcze działanie.
 • Jednocześnie nie tracimy z horyzontu samorozwoju lidera, wzrostu jego samoświadomości i rozwoju osobowości, które są kluczem do dojrzałego przywództwa.
 • Pracując z grupą potrafimy, w tym samym czasie mieć focus na rozwój indywidulany Uczestników programu.

10 atutów naszego programu

Jakość przede wszystkim

Jesteśmy niekompromisowi w temacie jakości, za to we wszystkich innych tematach jesteśmy elastyczni. W każdej edycji program przechodzi dwie ewaluacje. Po 5 i ostatnim module. Bierzemy cenny feedback od Uczestników i Wykładowców i wprowadzamy udoskonalenia. Potem już tylko prosimy chętnych o napisanie kilku słów referencji.

Rozwój jako rdzeń programu!

Rdzeń programu studiów stanowi – ROZWÓJ. Studia zbudowane są na trzech filarach: rozwoju siebie, rozwoju zespołów, rozwoju organizacji.

Wyjątkowa kadra wykładowców

Studia prowadzi kadra wyjątkowych wykładowców. Wykładowców, którzy sprawdzili się „w boju”. Jest to kadra, która się zna i ceni. Wśród prowadzących: coachowie ICF PCC, Masterzy NLP, Mentor Coachowie, certyfikowani Trenerzy Biznesu, dziennikarz newsowy, profesjonalny mówca motywacyjny, managerowie ze świata biznesu, liderzy, którzy przeszli własną ścieżkę zmiany. Wszyscy gotowi by dzielić się własnym doświadczeniem i refleksjami osobistymi z przebytej drogi.

Autorski projekt

Studia są autorskim projektem co czyni je wyjątkowymi, niepowtarzalnymi i niekopiowalnymi na rynku.

Światowe akredytacje

Poprzez swoją ofertę opartą na autorskim podejściu, poziom MBA, międzynarodową certyfikację coachingową studia wybitnie podnoszą poziom kompetencji managerskich i przywódczych Uczestników. Wpływa to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Eksperymentalny model przywództwa

Studia kończą się egzaminem, który sam w sobie jest wartością. Egzamin jest miejscem, w którym każdy z Uczestników programu prezentuje swój eksperymentalny model przywództwa. Egzamin jest równocześnie sesją żywych informacji zwrotnych od Wykładowców czyli szansą na dostrzeżenie własnych „ślepych punktów” ku rozwojowi osobistego przywództwa.

10 atutów naszego programu

Jakość przede wszystkim

Jesteśmy niekompromisowi w temacie jakości, za to we wszystkich innych tematach jesteśmy elastyczni. W każdej edycji program przechodzi dwie ewaluacje. Po 5 i ostatnim module. Bierzemy cenny feedback od Uczestników i Wykładowców i wprowadzamy udoskonalenia. Potem już tylko prosimy chętnych o napisanie kilku słów referencji.

Rozwój jako rdzeń programu!

Rdzeń programu studiów stanowi – ROZWÓJ. Studia zbudowane są na trzech filarach: rozwoju siebie, rozwoju zespołów, rozwoju organizacji.

Wyjątkowa kadra wykładowców

Studia prowadzi kadra wyjątkowych wykładowców. Wykładowców, którzy sprawdzili się „w boju”. Jest to kadra, która się zna i ceni. Wśród prowadzących: coachowie ICF PCC, Masterzy NLP, Mentor Coachowie, certyfikowani Trenerzy Biznesu, dziennikarz newsowy, profesjonalny mówca motywacyjny, managerowie ze świata biznesu, liderzy, którzy przeszli własną ścieżkę zmiany. Wszyscy gotowi by dzielić się własnym doświadczeniem i refleksjami osobistymi z przebytej drogi.

Autorski projekt

Studia są autorskim projektem co czyni je wyjątkowymi, niepowtarzalnymi i niekopiowalnymi na rynku.

Światowe akredytacje

Poprzez swoją ofertę opartą na autorskim podejściu, poziom MBA, międzynarodową certyfikację coachingową studia wybitnie podnoszą poziom kompetencji managerskich i przywódczych Uczestników. Wpływa to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Eksperymentalny model przywództwa

Studia kończą się egzaminem, który sam w sobie jest wartością. Egzamin jest miejscem, w którym każdy z Uczestników programu prezentuje swój eksperymentalny model przywództwa. Egzamin jest równocześnie sesją żywych informacji zwrotnych od Wykładowców czyli szansą na dostrzeżenie własnych „ślepych punktów” ku rozwojowi osobistego przywództwa.

Poprzednie
Następne

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA, DPH, DPA, LL.M., LL.D., MSc. oraz MPH

Moduły i uprawnienia dodatkowe

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

Compliance Manager

Dozor Ruchu w Odkrywkowych Zakładach Górniczych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

Dyrektor finansowy – CFO

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 112006)

Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Koordynator ds. Dostępności

Kwalifikacje rolnicze – Zarządzanie w Agrobiznesie

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

Master of Public Administration (MPA) – Administracja publiczna

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Master of Public Health (MPH) – Zdrowie publiczne

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Menedżer ds. Bezpieczeństwa

Menedżer ds. Controllingu i audytu

Menedżer ds. Cyberbezpieczeństwa

Menedżer ds. Design Thinking

Menedżer ds. Finansów i rachunkowości

Menedżer ds. finansów, kadr i płac

Menedżer ds. Marketingu internetowego

Menedżer ds. Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Menedżer ds. Oświaty – Organizacja i zarządzanie oświatą

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

Menedżer ds. Zarządzania w turystyce

Menedżer ds. zespołu HACCP

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Menedżer Personal Branding i Public Relations

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Psychotraumatolog

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

Zarządzanie ryzykiem w IT

(zgodnie z ISO 31000).

Poprzednie
Następne

Docenieni przez światowe organizacje

Partnerzy i akredytacje

Jesteśmy sygnatariuszem Principles for Responsible Management Education (PRME)

działającej pod auspicjami ONZ inicjatywy kształtującej postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce i innych wymiarach życia publicznego

ACADEMY OF EXECUTIVE COACHING POLAND

Partner merytoryczny

Obejrzyj film z Graduacji Absolwentów MBA

REKRUTACJA

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny coaching.humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach